J O E   C I L L U F F O ’ S   2 0 1 9                                           

SUMMER ART FAIR SCHEDULE 

 

   Jun. 29-30           St. Clair Art Fair

   Jul. 6-7                 Royal Oak Art Fair

   Jul. 12-14             Plymouth Art Fair

   Aug. 3-4               Lexington Art Fair

   Aug. 9-11             Milford Memories Art Fest

   Aug. 31 - Sep.1.  Algonac Art Fair

   Sep. 6-8               Arts & Apples Rochester 

   Sep. 14-15           Birmingham Art Fair

   Sep. 20-22           Funky Ferndale Art Fair